Lidmaatschap WBE-Stadskanaal

 
Lid worden: Wilt u lid worden van WBE Stadskanaal? Stuurt u dan een e-mail naar:       wbestadskanaal@gmail.com   en vraag het aanmeldings formulier aan.

 

************************************************************

Lidmaatschap opzeggen:
  • Opzegging van het lidmaatschap door het lid dient plaats te vinden voor het einde van het verenigingsjaar met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken.
  • Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met éénendertig december.
  • Het lidmaatschap kan onmiddellijk worden beëindigd indien van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
  • Een opzegging die niet gedaan volgens de voorgaande regels, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.
  • Opzeggen kan schriftelijk naar de secretaris of mail naar de secretaris  : wbestadskanaal@gmail.com     wel voor 1 november!!