Fauna Registratie Systeem , Melden afschot en /of dood gevonden dieren

 

**************************************************************************************

MELD  DIRECT  NA  IEDERE  JACHT

UW  AFSCHOT  IN  FRS !!

******************************************************

voor het intekenen van het jachtveld .

klik hier :

http://www.inform-it.org/wp-content/uploads/2015/09/Gebruikershandleiding-FRS-1-Intekenen-jachtveld-p2.pdf

 

voor het melden van afschot ? maatregel .

Klik hier :

http://www.inform-it.org/wp-content/uploads/2015/09/Gebruikershandleiding-FRS-2-Melden-Maatregel-p2.pdf

*******************************************************************************************

 

Veel gehoorde vraag: Ik kan niet meer op de site komen om mijn afschot en/of doodgevonden te melden, wat moet ik doen? Sinds de omzetting naar het vernieuwde systeem (3 september 2010) ondervinden sommige gebruikers problemen bij het inloggen. Om dit probleem te verhelpen moet je je even opnieuw aanmelden. AanmeldenKlik hier.       Klik in de groene balk op aanmelden en vul de gevraagde gegevens in. Na het aanmelden wordt uw aanvraag gecontroleerd. Na akkoord ontvangt u een e-mail ter bevestiging van uw aanmelding en met daarin Uw inlognaam en een wachtwoord. Log in met uw inlog naam en het nieuwe wachtwoord. Na de eerste maal te hebben ingelogd kunt U het wachtwoord wijzigen in een voor U gemakkelijker te onthouden wachtwoord.(Ga in de groene balk naar mijn gegevens en wachtwoord wijzigen) ********************

Afschot:  Klik hier.

Log in met Uw inlognaam en Uw wachtwoord. Ga in de groene balk naar melden, klik aan: afschot. Het jachtveld nummer(2080..) en het af te melden reewildmerk staan op Uw ontheffing /toestemming.Vul bij het wildmerknummer in : de letter + het wildmerknummer (staat op het lootje),   Vul verder het formulier in zijn  geheel in. (Vergeet niet het vinkje te plaatsen bij: aldus naar waarheid ingevuld). Druk op verzenden,als het goed is ingevuld, krijgt U een melding dat het bericht verzonden is en ontvangen. De machtiging is behoudens tussentijdse opzegging en of digitale aanpassing geldig voor geiten en kalveren van 1 januari tot en met 15 maart  en voor bokken van 15 april tot en met 15 september . Een bemachtigd ree dient voor aanvang van het vervoer op de openbare weg voorzien te worden van een bij deze machtiging behorend wildmerk. Afschot dient binnen 24 uur  Hier  teworden afgemeld. Bij het niet voldoen aan de door de Faunabeheereenheid hiervoor gestelde voorwaarden heeft tot gevolg, dat volgende machtigingen aan betreffende gemachtigde worden geweigerd. ******************** Dood gevonden: Klik hier. Ga naar melden. Log in met Uw inlognaam en Uw wachtwoord. Ga in de groene balk naar melden, klikaan: doodgevonden, vul uw jachtveldnummer in. Vul verder het formulier  in zijn  geheel in. (Vergeet niet het vinkje te plaatsen bij: aldus naar waarheid ingevuld).

**************************************************************************************

 

voor het intekenen van het jachtveld .

klik hier :

http://www.inform-it.org/wp-content/uploads/2015/09/Gebruikershandleiding-FRS-1-Intekenen-jachtveld-p2.pdf

 

voor het melden van afschot ? maatregel .

Klik hier :

http://www.inform-it.org/wp-content/uploads/2015/09/Gebruikershandleiding-FRS-2-Melden-Maatregel-p2.pdf