Over de W.B.E.Stadskanaal.

 

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

************

De wildbeheereenheid (WBE) Stadskanaal e.o. staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Groningen

onder nummer: V40038702, opgericht in november1991, akte van oprichting dd. 02.09.1992.

Alle WBE`s van de provincie Groningen,vormen samen het Gewest Groningen.

De WBE`s worden  in het Gewest Groningen, vertegenwoordigd door de voorzitters van alle WBE`s.

Het gewest Groningen maakt deel uit van de landelijke Koninklijke  Jagers Vereniging, de KJV, de voorzitter van het gewest is tevens lid  van het landelijk bestuur van de KJV.

 

  • Paulien Niewold (adviseur) – Regiomanager Email

************

Het werkgebied van de wbe Stadskanaal.(ongeveer 12.000 ha.)

 

voor een overzichtskaart van de wbe :       Klik Hier

 

Wat is een WBE?

 

Een wildbeheereenheid (WBE) is een lokaal samenwerkingsverband van jagers en jachtopzichters met een werkgebied van 5000 hectare of meer. Er zijn in Nederland circa 300 WBE’s die in totaal meer dan 2 miljoen hectare beheren. De WBE’s zijn aangesloten bij een landelijke organisatie: de Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging (KNJV).

Planmatig faunabeheer


In het kader van verantwoord faunabeheer verzamelen de jagers veel informatie uit het veld. Deze informatie wordt gebundeld in de WBE Databank. Deze gegevensbank is opgezet met als motto “meten is weten”. Mede op basis hiervan is het mogelijk om een faunabeheerplan op te stellen. Sinds de invoering van de Flora- en faunawet wordt dit gedaan door de provinciale Fauna Beheer Eenheden (FBE’s). Jagers leveren vaak via de WBE databank de benodigde informatie. Op basis van de faunabeheerplannen wordt bekeken hoeveel afschot er moet plaatsvinden. Door het uitvoeren daarvan zorgen jagers er mede voor dat er in ons land gezonde faunapopulaties blijven.

Wat doet een WBE?


De taken van een WBE liggen op het gebied instandhouding, bescherming en verzorging van fauna en verantwoorde bejaging. Een WBE werkt op lokaal niveau zodat een directe relatie met de omgeving waarin de dieren leven gewaarborgd is. Een greep uit deze taken:
• Aanleg en instandhouding van wildweiden en wildakkers
• Het houden van toezicht in het veld
• Inventarisatie (telling) van fauna
• Aanleveren gegevens aan de FBE
• Bestrijden van wildschade
• Het geven van voorlichting over jacht, beheer en schadebestrijding
• Onderhoud van landschapselementen zoals houtwallen en knotwilgen
• Het installeren en controleren van nestkasten
• Plaatsen van reewildspiegels of wildreflectoren
• Uitvoeren van weidevogelbescherming
• Het leveren van gegevens aan de WBE Databank

Natuurbeheer is samenwerking.


Natuurbeschermers en jagers streven hetzelfde doel na: het behoud van de natuur en biodiversiteit. Op veel fronten, zoals bijvoorbeeld in de FBE’s, werken die dan ook met elkaar samen. Regelmatig staan de verschillende groene organisaties, waartoe ook de WBE’s behoren, samen op regionale beurzen en fairs. Ook bij het beschermen van weidevogels, terugdringen van exoten en voorkomen van landbouwschade wordt regelmatig samengewerkt met bijvoorbeeld weidevogelwerkgroepen, agrariërs, etc. Ook onderhouden veel WBE’s contacten met de lokale politiek. Zo kunnen ze bijvoorbeeld projecten die veel invloed kunnen hebben op de natuur in hun directe omgeving, zo goed mogelijk volgen.

Wie kunnen er lid worden bij de WBE Stadskanaal. 

 

Lid kunnen worden, jagers binnen het werkgebied van de WBE die zelf een jachtveld hebben of pachten van minimaal 40 hectare , en zij die kunnen jagen middels een vergunning, binnen het werkgebied van de WBE.

De contributie bedraagt € 25, – per jaar. De contributie kan worden gewijzigd na besluit van de Algemene Ledenvergadering .

Aanvraag formulieren voor het lidmaatschap kunnen op verzoek worden toegezonden / gemaild.

Zie mailadres rechts boven van deze pagina.