van de reewildcommissie

 

 

 

  • Het afschot binnen 24 uur melden.!!
  • Gewicht meting = ontweid gewicht met kop en poten. !!
  • Reden afschot is verkeersveiligheid. !!

Nieuw en verplicht: bij het melden van het reeafschot in het FRS . Voor vragen kunnen jullie bij de secretaris of een  van de leden van de reewildcommissie terecht.

****************************************************************

Wildaanrijdingen  Groningen

Bij aanrijdingen met een ree  in het verkeer of problemen met een ree buiten het jachtveld, kunt u 24 uur per dag het volgende nummer bellen:

Valwild coördinator        tel:   06-48471729

  • Bel direct de politie 0900 8844

  • Valwild coördinator        tel:   06-48471729

Wat moet u beslist niet doen!

· Rijd niet door, dat is strafbaar.

· Ga nooit achter het dier aan, laat dit aan de deskundige faunabeheerder over.

· Bel niet met de dierenambulance maar met de politie.

· Reeën, hebben weinig kans na revalidatie te overleven.

Geschoten reeën dienen binnen 24 uur te worden afgemeld in FRS.:  gewicht meting:  Ontweid gewicht met kop en poten, reden afschot:  verkeersveiligheid. de reewildcommissie bestaat uit de volgende personen: J.Wolfs. H.Schür  T.Poelman / J.W.Jalving. B.Bos. de reewildcommissie valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van de WBE. Jagers die voor een afschot machtiging van reewild in aanmerking willen komen, kunnen dit(voorlopig) kenbaar maken bij F.Halmingh, (faunancoordinator) waarna de aanvraag in de commissie wordt ingebracht. Let wel ,het aan U verleende afschot is niet vrijblijvend , bij herhaaldelijk niet realiseren van het aan U toegekende afschot, of het niet aanwezig zijn bij de verplichte tellingen ,kan tot gevolg hebben dat er geen of minder afschot wordt verleend aan betreffende jager of combinatie. K.Lukens heeft z`n hond opgeleid als zweethond, hij stelt zijn diensten beschikbaar aan de wbe , telef:06-22519383 .    Het valwild graag melden via Fauna Registratie Systeem , kunt U dit niet zelf melden dan graag direct doorgeven aan de secretaris .