van de reewildcommissie

 

KLIK Hier  Maaien, voorkom onnodig dierenleed

VERENIGING HET REEWILD MAAI VAN BINNEN NAAR BUITEN

Maaimachine keren .Maai tenslotte de randen en overhoeken

Maai van binnen naar buiten Als het veld groot is en aan één kant aan een dekking grenst,

kan men dat ook doen langs de dekking.

Vereniging Het Reewild

www.reewild.nl

FACEBOOK.COM/REEWILD

WWW.REEWILD.NL

Ga naar het midden van het perceel. Maai de eerste rondgang met maaier aan binnenzijde .

Maak de avond voor het maaien het perceel “vreemd” Als het te maaien perceel klein is, kan men een dag voor het

maaien, door het ophangen van plastic zakken of zilverpapier, het veld “vreemd” maken, waardoor de kans groter is dat de

reegeit het perceel niet bezoekt en haar kalveren achterlaat. Haal na het maaien al deze materialen weer snel weg.

Stand by

Probeer altijd een aantal mensen “stand by” te houden voor het nemen van directe maatregelen, wanneer er

gemaaid gaat worden zonder dat u het van tevoren wist. Als dat gebeurt spreek dan later uw agrariër of loonwerker

daarop aan en maak goede afspraken voor een volgende keer. Zoeken naar reekalveren

Bij percelen waar regelmatig reeën worden gezien is het zoeken van reekalveren noodzakelijk. Maar wel zo kort

mogelijk vóór het maaien. Doe dat met meerdere mensen op één lijn, eventueel met een zeer ervaren hond. Wanneer

u een reekalf vindt kunt u dit kalf met gras en al oppakken en uit het maaiveld brengen. Let op dat het niet direct weer

terugloopt.

Maatregelen en acties van

de faunabeheerder

Meer informatie Uiteraard kan in deze folder slechts zeer summier worden

ingegaan op het probleem van maaislachtoffers. Mocht u meer gedetailleerde informatie willen hebben, dan kunt u

terecht op de website van Vereniging Het Reewild www.reewild.nl. Hier kunt u ook de film “Voorkomen van Maaislachtoffers” bekijken .

 

http://www.reewild.nl/files/Poster-reekalfjes-prachtig-maar-kwetsbaar.

 

  • Het afschot binnen 24 uur melden.!!
  • Gewicht meting = ontweid gewicht met kop en poten. !!
  • Reden afschot is verkeersveiligheid. !!

Nieuw en verplicht: bij het melden van het reeafschot in het FRS moeten er 2 foto’s worden toegevoegd (= 1 van de kop en 1 van het toegeknepen wildmerk bevestigd aan de rechter achterloper). Voor vragen kunnen jullie bij Gezinus of een van de andere leden van de reewildcommissie terecht. Met vriendelijke jagersgroet, Gezinus. ****************************************************************

Wildaanrijdingen  Groningen

Bij aanrijdingen met een ree  in het verkeer of problemen met een ree buiten het jachtveld, kunt u 24 uur per dag het volgende nummer bellen:

Valwild coördinator        tel:   06-48471729

  • Bel direct de politie 0900 8844

  • Valwild coördinator        tel:   06-48471729

Wat moet u beslist niet doen!

· Rijd niet door, dat is strafbaar.

· Ga nooit achter het dier aan, laat dit aan de deskundige faunabeheerder over.

· Bel niet met de dierenambulance maar met de politie.

· Reeën, hebben weinig kans na revalidatie te overleven.

************************************************************************** Geschoten reeën dienen binnen 24 uur te worden afgemeld in FRS.:  gewicht meting:  Ontweid gewicht met kop en poten, reden afschot:  verkeersveiligheid. *********************************************** de reewildcommissie bestaat uit de volgende personen: E.Bonder. F.Potze. T.Poelman / J.W.Jalving. B.Bos. G.H.Blok. De ree wild commissie is te bereiken per mail : KLIK HIER De reewildcommissie valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van de WBE. Jagers die voor een afschot machtiging van reewild in aanmerking willen komen, kunnen dit(voorlopig) kenbaar maken bij G.H.Blok,waarna de aanvraag in de commissie wordt ingebracht. Let wel ,het aan U verleende afschot is niet vrijblijvend , bij herhaaldelijk niet realiseren van het aan U toegekende afschot, of het niet aanwezig zijn bij de verplichte tellingen ,kan tot gevolg hebben dat er geen of minder afschot wordt verleend aan betreffende jager of combinatie. ******************************************** K.Lukens heeft z`n hond opgeleid als zweethond, hij stelt zijn diensten beschibaar aan de wbe , telef:06-22519383 .    Het valwild graag melden via Fauna Registratie Systeem , kunt U dit niet zelf melden dan graag doorgeven aan K.Lukens of bij de secretaris , G.H.Blok.