nieuws voor onze leden

 

Melding van hazenpest in Weert, Limburg

Een Limburgse jager meldde begin november dat hij in korte tijd drie dode hazen had gevonden. Eén had hij opgestuurd naar het Dutch Wildlife Health Centre. Deze week maakte DWHC bekend dat het haas is dood gegaan aan hazenpest (tularemie).

Omdat hazenpest ook een risico vormt voor mensen en jagers een groep vormen die veel met deze diersoort in contact komen, hebben wij hieronder de belangrijkste symptomen van besmetting neergezet. Daarnaast vindt u een handleiding wat u moet doen als u een ziek haas ziet.

Besmetting
Of iemand ziek wordt hangt af van:

  • het type bacterie
  • de hoeveelheid bacteriën die in het lichaam zijn gekomen
  • de weerstand van iemand
  • de wijze van besmetting

Symptomen van besmetting
De ziekte kan zich op verschillende manieren uiten. De meest voorkomende vorm uit zich in een huidzweer na contact met besmette karkassen van dieren of een beet van een besmet insect of teek. Andere uitingsvormen zijn een oogontsteking, opgezwollen lymfeklieren, buikklachten/diarree, of, ernstiger, een longontsteking. Gewoonlijk begint de ziekte met koorts, hoofdpijn, spierpijn en keelpijn. Binnen 24 tot 48 uur verschijnt er een ontstoken blaar op de plaats van infectie, gewoonlijk een vinger, arm, oog of het gehemelte. Omdat de ziekte zeldzaam is en de klachten verward kunnen worden met andere aandoeningen is het verstandig om als jager de huisarts te wijzen op het contact met mogelijk besmette hazen. Tularemie wordt behandeld met antibiotica. Bij verdenking op tularemie is het belangrijk om via de huisarts goed (laboratorium) onderzoek te laten verrichten.

Wat moet u doen als u een dood haas vindt?

  • Wanneer er in een veld meerdere dode hazen worden gevonden of als er hazen met afwijkend gedrag worden waargenomen, dan wel afwijkingen worden gezien bij het ontweiden is het verstandig om deze te melden bij DWHC. Zij beoordelen na overleg of ze de dode hazen (gratis) ophalen voor verder onderzoek. Aan het gedrag of het uiterlijk van dode of zieke hazen is niet vast te stellen wat er precies aan de hand is. Het kan ook gaan om vergiftiging, toxoplasma of pseudotuberculose of andere ziekten. In het veld zijn er geen maatregelen te treffen.
  • In Nederland is geen vaccin beschikbaar tegen tularemie. De bacterie kan zich lange tijd handhaven in een koele, vochtige omgeving.  Het risico op een infectie in gebieden waar de ziekte onder dieren en in de omgeving voorkomt, kan op verschillende manieren worden verkleind:
  • Hanteer karkassen met handschoenen en draag een mondmasker om het inademen van zwevende druppeltjes lichaamsvloeistof van het dier te vermijden
  • Zorg voor door-en-door-verhitting van wildbraad of verhit het minstens gedurende 1 uur op 60°C . Het invriezen van dieren of vlees doodt de bacterie niet.

*******************************************************************

FRS installeren op je mobiel , nu direct het afschot in FRS zetten.

https://mobiel.faunaregistratie.nl

*******************************