Jager worden

 
Jager worden?
Voor jacht, faunabeheer en schadebestrijding gelden strenge regels. Iedereen die daarbij betrokken is dient eerst een pittige opleiding met goed gevolg af te sluiten.Tijdens deze opleiding wordt de aankomende jager onder andere geschoold in:

• Kennis van de flora

• Kennis van de fauna

• Wetskennis

• Veilige omgang met een wapen

• De verschillen tussen jacht, beheer en schadebestrijding

• Schietvaardigheid  (hagel en kogel)

De jachtopleiding wordt georganiseerd door de Stichting Jachtopleidingen Nederland, de SJN

voor inlichtingen: Ga naar:   www.jachtopleiding.com