Jacht gerelateerde adressen

 

 

 KONINKLIJKE JAGERS VERENIGING. Postbus 1165 – 3800 BD Amersfoort . Amsterdamseweg 16 – 3812 RS Amersfoort. T: +31 (0) 33 461 98 41 F: +31 (0) 33 465 13 55  mail :  info@jagersvereniging.nl   klik hier    of ga naar:    klik hier voor de kjv site

************ Stichting Jachtopleiding Nederland. Amsterdamseweg 16,3812RS Amersfoort, telefoon: 033-4631614. fax: 033-4638603. mail: info@jachtopleiding.com  Klik hier , voor hun website. **************************************************

  •  Evert Jan Alberts :voorzitter en WBE vertegenwoordiger.
  •  Johan Frans: Penningmeester.
  • Phine Steeneken: PR en communicatie.
  • Otto Koetje :  bestuurslid.
  • Martin van Steenwijk :bestuurslid en leden vertegenwoordiger.
  • Jorrit Beuger: meewerkend bestuurslid.
  • Robert Oosterveld :meewerkend bestuurslid en vertregenw .juniorjagers.
  • Bastiaan Busz : meewerkend bestuurslid en  jachthonden commissaris.
  • Paulien Niewold: tijdelijk secretaris en regiomanager voor Groningen en Friesland

************* Vereniging ,,Het reewild ” Voor de site :  KLIK HIER. ************ N.O.J.G. Postbus 72, 7480 AB-Haaksbergen. Tel.053-5724833, fax: 053-5729493 Mail: nojg@planet.nl Internet:  www.nojg.nl ************ PERSBERICHT Website Landelijk Meldpunt Faunaschade is vernieuwd De website van het Landelijk Meldpunt Faunaschade is vernieuwd. Op 11 december 2015 is de lancering. De website faunaschade.nl is nu gebruiksvriendelijker. Daarnaast kunnen meldingen nu steekproefsgewijs gevalideerd worden. Het doel van het meldpunt is om een totaalbeeld van de schade door wilde dieren in Nederland vroegtijdig inzichtelijk te maken. De provincies, klik hier faunabeheereenheden en het faunafonds  Klik hier : gebruiken deze informatie ter onderbouwing van beleid, faunabeheerplannen en ontheffingen, waarmee schade voorkomen en bestreden kan worden. Hierdoor kan grotere schade worden voorkomen doordat er in een vroeg stadium al maatregelen genomen kunnen worden. De meldingen worden vanaf nu ook gevalideerd. Het Faunafonds zal dit steekproefsgewijs doen en vervolgens waarde toekennen aan de data. Gebruiksvriendelijker De website is ook gebruiksvriendelijker gemaakt. In ongeveer tien simpele stappen kan de schade gemeld worden en eventueel foto’s toegevoegd worden. De website is tot stand gekomen in samenwerking met de faunabeheereenheden en de Klankbordgroep Grondgebruikers en is in oktober en november door hen getest. Theo Witjes, lid van de Klankbordgroep, vindt de vernieuwde website echt een verbetering: “De nieuwe website ziet er veelbelovend uit. Veel duidelijker. Ik hoop dat boeren hierdoor echt vaker schade gaan melden, ook als het niet meteen tot een tegemoetkoming in de schade leidt. Een goede, betrouwbare inventarisatie is belangrijk”. Iedereen in Nederland kan schade melden. Of dit nu om gewasschade gaat of om autokabels die stukgebeten zijn door marters. Tegemoetkoming Naast schademeldingen kunnen er aanvragen worden gedaan voor een tegemoetkoming in de schade bij het Faunafonds.Klik hier:  Grondgebruikers en jachthouders kunnen ook machtigingen aanvragen voor het gebruik van ontheffingen in het kader van beheer en schadebestrijding bij de provinciale faunabeheereenheid, behalve in de provincies Zuid-Holland, Flevoland en Zeeland. De nieuwe website is tot stand gekomen door input van de Klankbordgroep Grondgebruikers met leden van de Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO), de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) en de Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO). Noot voor de redactie (niet voor publicatie): Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Communicatieteam van BIJ12/Faunafonds, telefoonnummer 085 – 486 22 22 ************************************** Faunafonds Faunafonds Postbus 888 3300 AW Dordrecht Nederland Tel: 078 – 63 95 375 Fax: 078 – 63 95 377 voor informatie, Klik hier. *********************** Jacht: zie Jacht activiteit op wikipedia ************ F.B.E. (Fauna Beheer Eenheid) Groningen. http://faunabeheereenheid.nl/groningen/